wilq.pl

Blog tematyczny o hobby, kulturze, sztuce

Nauka

Jak zdać maturę i dostać się na studia?

Jak zdać maturę i dostać się na studia?

Czy każdy chcący studiować musi zdawać maturę? Ci, którzy w szkole średniej lub zawodowej pracują ciężej niż pozostali uczniowie, mogą liczyć na szczególne przywileje nie tylko przy ukończeniu szkoły średniej, ale także przy rekrutacji na studia. Dlaczego warto być zwycięzcą lub finalistą Olimpiady Specjalnej Szkolnictwa Średniego

Słów kilka o olimpiadach przedmiotowych

Olimpiada Tematyczna to coroczny konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych. W igrzyskach może wziąć udział każdy, a na każdym etapie wyłaniane są osoby posiadające najwybitniejszą wiedzę i umiejętności. Każdy, kto dotrze do finałowego etapu konkursu, może liczyć na zwolnienie z matury z niektórych przedmiotów. Absolwenci szkół średnich uzyskują 100% punktów na egzaminie zaawansowanym po złożeniu wszystkich zaświadczeń o zdaniu egzaminu. Każdy, kto osiągnie wysoką pozycję, może liczyć na możliwość studiowania w specjalnych warunkach. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje listę, na której znajdują się specjaliści olimpijscy zwolnieni z egzaminu matura. Organizują je instytucje,   ośrodki, stowarzyszenia i uczelnie na terenie całej Polski.

Co zyskujesz na maturze?

Jeśli dojdziesz do finału lub zostaniesz zwycięzcą dowolnego etapu Olimpiady Specjalistycznej, otrzymasz specjalne traktowanie. Na przykład, jeśli masz szczęście wziąć udział w Olimpiadzie Geograficznej i wspomnisz ten sam przedmiot w swojej deklaracji maturalnej, nie musisz zdawać matury na poziomie geograficznym i automatycznie otrzymasz procent 100% w skali procentowej. Dlaczego warto?Zostanie zwycięzcą lub finalistą zapewni Ci więcej punktów podczas rekrutacji, zwiększając Twoje szanse na wyższą pozycję w rankingu. Nie zdaję również egzaminu Abitur Marathon. Poza tym jesteś o krok przed wszystkimi innymi. W końcu kto jest w stanie rozwiązać wszystkie zadania bez błędów? Wybór kierunku studiów jest często decyzją krytyczną, która determinuje Twoją przyszłą karierę. Niestety nie wszyscy kandydaci na studia mają możliwość studiowania na wymarzonym kierunku. W takim przypadku musisz osiągnąć odpowiednią liczbę punktów.Chcesz wiedzieć jak prawidłowo naliczyć punkty przy przyjęciu na studia, jaki jest próg punktowy, przeczytaj artykuł do końca.

Co to są punkty rekrutacyjne na studia?

Badania naukowe są metodą oceny potencjalnych studentów ubiegających się o przyjęcie na daną uczelnię. Liczba punktów, które kandydat zdobędzie, zależy od wielu czynników, m.in od wyników egzaminu maturalnego, liczby punktów zdobytych w konkursach przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, czasu poświęconego na pracę i wolontariat.

Progi punktowe – ile trzeba mieć punktów aby dostać się na studia?

Progi punktowe dla kierunków studiów różnią się w zależności od uczelni, kierunku studiów i postawy. Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na kurs to zazwyczaj 150-200 punktów. Jednak w przypadku niektórych kierunków i uniwersytetów minimalna liczba punktów może być znacznie wyższa. Progi punktowe ustalane są na podstawie osiągnięć kandydata oraz liczby miejsc dostępnych na danym kierunku studiów i uczelni.

Czy przy rekrutacji na studia ważne są oceny?

Oceny mają znaczenie przy rekrutacji na studia. W procesie rekrutacji, oprócz wyniku z egzaminu maturalnego, uczelnie biorą pod uwagę także średnią ocen z okresu nauki w szkole średniej oraz oceny z wybranych przedmiotów, które są istotne dla danego kierunku studiów. Oceny mogą wpłynąć na ilość punktów, jakie otrzyma kandydat, co może zdecydować o przyjęciu na wybraną uczelnię. W przypadku kierunków, które wymagają specjalistycznej wiedzy, np. medycyna, prawo czy inżynieria, uczelnie zwykle przywiązują większą wagę do wyników z przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Wybór studiów to jedno, druga sprawa to zdobycie odpowiedniej ilości punktów, aby móc rozpocząć naukę na wybranym kierunku. Niemniej jednak nie warto się poddawać, szczególnie jeżeli zależy nam na rozwijaniu się w konkretnej dziedzinie.

Czym jest egzamin maturalny?

Egzamin maturalny jest egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). W 2005 roku matura zastąpiła starą maturę i w obecnej formie spełnia trzy funkcje: – Określa, w jakim stopniu kandydat spełnia wymagania egzaminu. – Potwierdź osiągnięcie wymaganych prawnie poziomów. Wiedza i umiejętności kandydata, – Alternatywa dla egzaminów wstępnych na uniwersytet. Wykorzystaj wyniki jako podstawę procesu rekrutacji. Należy podkreślić, że często uwzględniają one tzw. Rozszerzenia do egzaminu maturalnego, czyli przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie wyższym.

Egzamin maturalny – jakie egzaminy są obowiązkowe?

W ramach egzaminu maturalnego absolwenci muszą zdać cztery egzaminy pisemne. Są to: egzamin z języka polskiego, egzamin z matematyki, egzamin z języka obcego, oraz egzaminy z wybranych przedmiotów dodatkowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze, by dostać się na studia?

Ponieważ egzamin maturalny w obecnym kształcie jest jednocześnie podstawą procesu rekrutacji na studia, w ramach tzw. matury rozszerzonej dobierane są przedmioty dodatkowe i należy uwzględnić przedmioty ułatwiające wejście na wybrany kierunek studiów. Wymagania rekrutacyjne do poszczególnych obszarów badawczych nie są ustalane na poziomie ministerstwa, OKE czy CKE. Każda uczelnia ustala własne zasady, dlatego szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej każdej uczelni.

Udostępnij

O autorze

Cześć, jestem Maciek. Specjalista od spraw związanych ze sztuką, nauką i kulturą. Również jestem do pomocy przy stworzeniu eventów i pomagam innym znaleść pasję ich życia. Zachęcam do przeczytania artykułów na stronie wilq.pl, na pewno będą one ciekawe dla Państwa.